صنعت-سازه-های-فضایی-تارتن
08 ژانویه

اسکلت فلزی چه مزیت هایی دارد؟

اسکلت فلزی اصلی ترین و تخصصی ترین بخش هر ساختمان ، اسکلت آن ساختمان می باشد. امروزه با پیشرفت تکنو لوژی و صنعت و با توجه به صنعتی شدن ساختمان و نظارت هر چه بیشتر بر نحوه اجرای ساختمانها ، میتوان گفت که صنعت ساختمان یکی از مهمترین و کار آفرین ترین صنایع بخصوص در […]