16 سپتامبر

سوله خرپایی کامپوزیت آسیا

  • مدیرفنی
  • 0

سال اجرا : 1396 محل اجرا :کاشان دهانه (متر): 60(30+30) ارتفاع مفید(متر) :6 مساحت(متر مربع): 5800 ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-

15 سپتامبر

سوله خرپایی شرکت توسکا

  • مدیرفنی
  • 0

سال اجرا : 1390 محل اجرا : بردسیر کرمان دهانه (متر): 70(35+35) ارتفاع مفید(متر) :6 مساحت(متر مربع): 10500 ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-