سوله خرپایی شهربازی بوستان مادر

سال اجرا : 1390
محل اجرا :کرمان
دهانه (متر): 34 و 24
ارتفاع مفید(متر) :8 و 6
مساحت(متر مربع): 4300
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-