سوله خرپایی سالن ورزشی موقوفه ارجمند

سال اجرا : 1392
محل اجرا : کرمان
دهانه (متر): 22
ارتفاع مفید(متر) :8
مساحت(متر مربع): 1300
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-