سوله خرپایی سالن ورزشی دانشگاه اشرفی اصفهانی

سال اجرا : 1389
محل اجرا :اصفهان
دهانه (متر): 26
ارتفاع مفید(متر) :9
مساحت(متر مربع): 1100
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-