سوله خرپایی سالن مرغداری شیراز

سال اجرا : 1391
محل اجرا :مرودشت فارس
دهانه (متر): 16
ارتفاع مفید(متر) :2/6
مساحت(متر مربع): 3000
ظرفیت جرثقیل سقفی (تن):-