پروژه ها : صنعت سازه های فضایی تارتن، مجری ،طراح و سازنده سوله و سازه های مدرن و خرپایی، ساخت سوله های صنعتی، ورزشی و تفریحی، دام و طیور و پروژه های خاص در ایران و کشورهای همسایه.

سازه فلزی یخدان

سازه فلزی یخدان

سازه فلزی رستوران گردان

سازه فلزی رستوران گردان

سوله خرپایی شرکت کشت و صنعت برکت کردستان

سوله خرپایی شرکت کشت و صنعت برکت کردستان

سوله خرپایی شرکت شیر و گوشت مهدشت

سوله خرپایی شرکت شیر و گوشت مهدشت

سوله خرپایی شرکت کشاورزی و دامپروی سوران

سوله خرپایی شرکت کشاورزی و دامپروی سوران

سوله خرپایی سالن مرغداری شیراز

سوله خرپایی سالن مرغداری شیراز

سوله خرپایی سالن ورزشی دانشگاه شهاب دانش

سوله خرپایی سالن ورزشی دانشگاه شهاب دانش

سوله خرپایی شهربازی بوستان مادر

سوله خرپایی شهربازی بوستان مادر

سوله خرپایی سالن ورزشی دانشگاه اشرفی اصفهانی

سوله خرپایی سالن ورزشی دانشگاه اشرفی اصفهانی

سوله خرپایی سالن ورزشی موقوفه ارجمند

سوله خرپایی سالن ورزشی موقوفه ارجمند

سوله خرپایی سالن ورزشی بوستان مادر

سوله خرپایی سالن ورزشی بوستان مادر

سوله خرپایی مجتمع پذیرایی هفت باغ

سوله خرپایی مجتمع پذیرایی هفت باغ

سوله خرپایی کامپوزیت آسیا

سوله خرپایی کامپوزیت آسیا

سوله خرپایی سالن رنگ خودروسازی کارمانیا

سوله خرپایی سالن رنگ خودروسازی کارمانیا

سوله خرپایی شرکت خودروسازی کارمانیا

سوله خرپایی شرکت خودروسازی کارمانیا

سوله خرپایی شرکت کامپوزیت آسیا

سوله خرپایی شرکت کامپوزیت آسیا

سوله خرپایی شرکت تمدن فرش کاشان

سوله خرپایی شرکت تمدن فرش کاشان

سوله خرپایی انبار اسکله شهید رجایی

سوله خرپایی انبار اسکله شهید رجایی

سوله خرپایی نساجی پرین آریایی

سوله خرپایی نساجی پرین آریایی

سوله خرپایی شرکت توسکا

سوله خرپایی شرکت توسکا

سوله خرپایی شرکت فرش قیطران طلایی

سوله خرپایی شرکت فرش قیطران طلایی

سوله خرپایی شرکت فرش سلیمان کویر

سوله خرپایی شرکت فرش سلیمان کویر

سوله خرپایی شرکت فرش خاطره

سوله خرپایی شرکت فرش خاطره

سوله خرپایی پاکیزه صنعت ماهان

سوله خرپایی پاکیزه صنعت ماهان

سوله خرپایی شرکت شفق

سوله خرپایی شرکت شفق

سوله خرپایی شرکت فرش خاطره

سوله خرپایی شرکت فرش خاطره

سوله خرپایی نمایندگی ولوو

سوله خرپایی نمایندگی ولوو

سوله خرپایی نمایندگی رنا

سوله خرپایی نمایندگی رنا

سوله خرپایی مجتمع تعمیرگاهی کرمان

سوله خرپایی مجتمع تعمیرگاهی کرمان

سوله خرپایی مجتمع ذوب بلورد

سوله خرپایی مجتمع ذوب بلورد

سوله خرپایی شرکت نورد ورق کرمان

سوله خرپایی شرکت نورد ورق کرمان