در حال بارگیری...
25 سپتامبر

انواع شکل های سازه فضاکار

تنوع در سازه های فضاکار

سازه فضاکار به دلیل فرم پذیری بالا به شکلهای مختلف قابل تبدیل است.انواع شکل های سازه فضاکارعبارتند از:

1-سازه های فضاکار تخت :

یکی از سازه های فضا کار مدل تخت است این نوع درشبکه های تخت دولایه یاهمان سازه های فضاکارتخت،یک لایه دربالاولایه ای دیگردرپایین سازه ی فضایی وخرپاهایی بعنوان جان وجوددارد.
درشبكه هاي تخت وجوداعضای مورب نسبت بحالتی که درآن تمام اعضاءافقی وقائم میباشدرفتار بهتری دارند وهمچنین اقتصادی تر نیز میباشند.

مزایا و معایب اتصالات مفصلی در شبکه های دو لایه و سازه های فضاکار تخت :

  1. لزومی به مفصلی بودن اتصالات خرپا ها نمی باشد .
  2. دراین سیستم میتوان بااستفاده ازاتصالات جوشی ویا با استفاده ازگوی و پیچ شبکه ای دولایه ساخت.
سازه فضاکار تخت
سازه فضاکار تخت

2- سازه های فضاکار شیب دار:

این نوع ازسازه های فضاکاردراصل جزوهمان سازه فضایی تخت است که با تغییردادن اندازه ی ستونهابه این نوع ازسازه فضایی تبدیل شده است.
یعنی در اصل دو ستونی که در کنار یکدیگر  قرار دارند ارتفاعشان با دو ستون دیگر متفاوت است .

دراین نوع معماری ازسازه فضایی،سازه ی فضاکارمابصورت کاملاتخت مونتاژ شده وباتغییرارتفاع ستونها،شیب یک طرفه برای سقف ایجاد میشوداما بااین حال اگرچه برای شیب دوطرفه نیازی به تغییرارتفاع ستونها نمیباشد.

این نوع معماری بیشتردرسقف پارکینگهای کوچک وبزرگ ویاسقفهای پمپ بنزین هاو …مورداستفاده قرار میگیرد .

سازه فضاکار شیب دار
سازه فضاکار شیب دار

3- سازه های فضاکار گنبدی:

یکی ازانواع پر کاربردسازه های فضاکار ،سازه های فضایی گنبدی شکل است که درنورگیرها استفاده های بسیارعمده ای دارد .
این نوع معماری ازسازه های فضائی بیشتردرنورگیرهای ساختمانهای بزرگ ویامسقف نمودن فضاهای بسیاروسیع مانندورزشگاه های بزرگ وبدون استفاده از ستونهای میانی مورداستفاده قرارمیگیرد.

سازه فضاکار گنبدی
سازه فضاکار گنبدی

4- سازه های فضاکار قوسی:

یک چلیک ازتبدیل یک شبکه ی تک لایه،دولایه  یاچندلایه به فرم قوسی دریک جهت ایجاد میگردد وحاصل آن تشکیل تاشه ی چلیکی یک،دویاچندلایه خواهد بود.
سازه ی فضاکارچلیکی گونه های همبندی متنوعی دارندکه ازهریک بسته به ویژگی های رفتاری درمقام مناسب،میتوان بهره گیری نمود.
مقطع عمومی یک سازه ی چلیکی ممکن است بخشی از دایره ، بیضی یا سهمی باشد.

5- سازه های فضاکار هرمی:

هرمها شبکه ای ازمجموعه اعضا که دریک لایه،دولایه ویاچندین لایه تشکیل شده اند،بحالت هرم شکل گرفته اند .قاعده این هرمها میتواند مثلثی،چهاربری ویا چندبری باشند.

دراین نوع از معماری سازه ی فضائی،سازه ها یا بصورت هرم کامل و یاهرم ناقص اجرا میگردند .

6-سازه های فضاکار با معماری خاص و دلخواه :

سازه های فضاکار اساسا به هرنوع فرمی که درنظر متقاضیان باشد قابل تبدیل است وهیچ گونه محدودیتی دردهانه وفرم هایی بامعماری های خاص وجود ندارد .

صنعت سازه های فضایی تارتن، طراح و سازنده سوله و سازه های مدرن و خرپایی

دیدگاه خود را بنویسید

WordPress spam blocked by CleanTalk.