با ما در ارتباط باشید…

آدرس:

             کرمان، شهرک صنعتی شماره 2 ، خیابان نسیم شرقی ، نبش فرعی دوم.

 

 تلفن:

             034-33386541

  ایمیل:

           info@tartansazeh.com